Rekisteriseloste

Henkilötietolain (523/99) 10 §:n mukainen rekisteriseloste

1. Rekisterinpitäjä
ProKitchen Finland Oy
Lekatie 16 A 6
80130 Joensuu
Tietosuoja asioista vastaava:
Jari Partanen 044 7619 000

2. Rekisterin nimi
– ProKitchen Finland Oy, asiakasrekisteri

3. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
-Käsittelyn tarkoituksena on asiakassuhteiden hoitaminen, asiakkaan ja ProKitchen Finland Oy:n
oikeuksien ja velvollisuuksien toteuttamien.
-Henkilötietoja käsittelee ainoastaan ProKitchen Finland Oy.

4. Rekisterin tietosisältö
Rekisteri voi sisältää seuraavat tiedot asiakkaista:
– Nimi
– Sähköpostiosoite
– Matkapuhelinnumero
– Yritys ja asema
– Yrityksen osoitetiedot
– Toimiala

5. Henkilötietojen käsittelyaika
– Henkilötietoja säilytetään vähintään asiakassuhteen keston ajan. Tiedot voidaan poistaa asiakkaan
vaatimuksesta.

6. Säännönmukaiset tietolähteet
– Tiedot saadaan asiakkaalta itseltään tai asiakasyritykseltä.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset
– Tietoja voidaan luovuttaa viranomaisille lakisääteisissä tapauksissa. ProKitchen Finland Oy
ei luovuta tietoja muille kolmansille osapuolille.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet
– Rekisteritietoja ei säilytetä muussa kuin sähköisessä muodossa. Rekisterin palvelinlaitteisto on
suojattu palomuurein ja ylläpidetään hyvän ylläpitotavan mukaisesti.
– Pääsy rekisteritietoja sisältävään tietokantaan on rajoitettu sekä verkkotekniikan sekä
käyttäjätunnusten ja salasanojen avulla.

9. Rekisteröidyn oikeudet
– Asiakkaalla on oikeus tietojensa tarkastukseen, itseään koskevia tiedot.

10. Oikeus vaatia tiedon korjaamista
– Rekisterinpitäjä korjaa tiedot henkilötietolain 29 §:n mukaisesti. Tiedon korjaamispyynnöt on
osoitettava rekisteriasioista vastaavalle yhteyshenkilölle.

11. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet
– Rekisteröidyllä on oikeus henkilötietolain 30 §:n mukaiseen kieltoon henkilötietojensa
käyttämisestä.